Select Page

AiTree Technology är ett nystartat företag som behövde logotype och hemsida. Resultatet kan ses här. Företaget specialiserar sig på att analysera och förutse batteriers totala livslängd. Detta för att skapa nästa generations smarta, säkra och kostnadseffektiva lithiumbatterier samt för att förstå processer vid återanvändning och tillverkning.