Select Page

Deltar just nu i en kurs i UX och gränssnittsdesign på Berghs School of Communication. Nya tjänster kommer kunna erbjudas inom kort!

Men vad innebär UX egentligen?
Detta ingår:

• Praktiska arbetsflöden
• Wireframes och snabba iterationer
• Grundläggande interaktionsdesign
• Klickbara prototyper
• Användartester
• Responsiv design
• Typografi i digitala miljöer
• Designmönster och visuella hierarkier