Select Page

Har skapat en grafisk profil för Vara kommun. Arbetet resulterade i en 40-sidig manual och ett 20-tal mallar för annonser, broschyrer, inbjudningar, affischer och powerpoint-presentationer m.m. I uppdraget ingick också en översyn/justering av deras logotype/kommunvapen.