Select Page
Falling Stars Game

Falling Stars Game

Falling Stars är ett spel som utvecklats med Objektorienterad programmering, Typescript och biblioteket p5.js. Detta är ett grupparbete och slutprojekt i kursen JavaScript Grund på Medieinstitutets utbildning Front End Developer. Mina bidrag i spelet är designen, all...